Psikolojik İlk Yardım materyalleri

0 Paylaşımlar

Psikolojik İlk Yardım materyalleri

TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK İLK YARDIM

https://psikolojiyazilari.com/travma-sonrasi-psikolojik-ilk-yardim/

Psikolojik İlk Yardım: Afet mağdurlarının iyi olmalarını nasıl destekleyebiliriz?

https://psikiyatri.org.tr/uploadFiles/30102020185215-Psikolojik-ilk-yardim.pdf

TRAVMA HABERLERİ BASINDA NASIL VERİLMELİ? BİR PSİKİYATR BASINDA NASIL YER ALMALI?

https://psikiyatri.org.tr/uploadFiles/3010202019429-Travma-haberleri-basinda-Vermek.pdf

DEPREM SONRASI ERKEN DÖNEMDE RUHSAL SAĞLIĞINIZI NASIL KORURSUNUZ?

https://psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/Halk-202001291015028.pdf

PSİKOLOJİK İLK YARDIM: SAHA ÇALIŞANLARI İÇİN REHBER

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/20280/mod_resource/content/1/5.%20Psikolojik%20%C4%B0lk%20Yard%C4%B1m%20K%C4%B1lavuz.pdf

Acil Yardım Çalışanlarında Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkilerinde Stresle Başa Çıkmanın Moderatörlük Rolü

https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443320160000m000024.pdf

PSİKOSOSYAL DESTEK NEDİR?

https://www.aile.gov.tr/Raporlar/ATHGM/Psikosoyal_Destek_%20Nedir.pdf

Afetlerde psikolojik ilk yardım

https://www.ipkb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Afetlerde-Psikolojik-ilkyardim-1.pdf

Psikolojik ilk yardım

http://egitim.tokatsaglik.gov.tr/pluginfile.php/27709/mod_resource/content/2/Psikolojik%20ilk%20yard%C4%B1m.pdf

Çocuklara Yönelik Afet Sonrası Müdahaleler

https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120000000m000229.pdf

Afetlerde Psikolojik İlk Yardım

http://www.hamer.hacettepe.edu.tr/ekler/hamer_sedatisikli_2013.pdf

Kuruluşlararası Daimi Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Kılavuzu

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_mhpss_guidelines_turkish.pdf

Psikolojik İlk Yardım materyallerine tek bir linkten ulaşabilirsiniz. Farklı kaynakları yorum olarak ekleyebilirsiniz.

Özgür KOÇAK

Psikolog💎 Pdr YL ⏳ Evlilik ve Aile Danışmanlığı YL ⏳ Tokat GOP Üniversite Hastanesi psikolojiyazilari.com adlı sitenin kurucusu ve yöneticisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir