FETİŞİZM BOZUKLUĞU NEDİR?

0 Paylaşımlar

Tanı ölçütleri : en az 6 aylık bir süreyi kapsaması gerekmektedir . Canlı ya da cansız herhangi bir nesneye karşı özel olarak odaklanıp bu eşyalardan ya da vücut organlarından cinsel doyum almak, cinsel yönden uyarılmaktır.

Devam