OKB (OBSESİF KOMPOLSİF BOZUKLUK) NEDİR VE TEDAVİSİ NASILDIR?

Takıntılar zihninize davetsiz olarak girerler ve istenmez, uygunsuz ve sıkıntı vericidirler. Takıntı dikkatinizi ele geçirdikten sonra başka bir şey düşünmek çok zordur.

Devam